آخرین اخبار : 

تماس با ما

آدرس : تهران  : خیابان کریم خان زند ، ساختمان 46 – طبقه پنجم – واحد 9


 0912  308  5000      :   مدیر فروش                 

             

      تلفن : ۱۰۵ ۰۰ ۸۸۸ -۰۲۱     ،      104 00 888- 021   

      تلفن : ۲۵۸ ۳۲ ۸۸۸ -۰۲۱    ،      257 32 888- 021    

     تلفن : ۹۹۹ ۱۱ ۸۸۸ -۰۲۱     ،       262 32 888- 021 

 

    ایمیل شرکت:                           Taningostaran@Gmail.com